Marco

Portefeuille:
Innovatie
JeugdFloriade
Beleid wonen (inclusief particulier opdrachtgeverschap)
Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling (incl. Welstand
Almere 2.0 (inclusief coördinatie Fonds Verstedelijking Almere)
Detailhandel
Stedelijk Beheer
Parkeerbeleid
Communicatie en marketing
Evenementenbeleid
Coördinatie veiligheid
Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid
Politie, Brandweer, Toezicht en handhaving
Straatnaamgeving
Internationale betrekkingen

Marcel

Portefeuille:
Sport
Verkeer en Vervoer
Groen blauw casco en Waterbeleid
Economische ontwikkeling
Vastgoed
Bedrijfsvoering (met uitzondering van HRM)
Coördinatie beheer en ontwikkeling bedrijventerreinen
Openbaar vervoer
Toerisme & Recreatie
Waterbeheer
Publiekszaken
Crisis- en rampenbestrijding/-organisatie
Vergunningverlening op gebied taken burgemeester
Stadsachief

Nico

Portefeuille:
Presidiumlid
Floriade
Growing Green Cities
Financiën
(Internationaal) economisch beleid
Werkgelegenheid
Beheerder Fonds Verstedelijking Almere
Coördinatie Investeringsfonds Flevoland Almere (IFA)
Milieubeleid en -wetgeving (waaronder Stad zonder afval)
Kunst en cultuur
Back to Top